Wat bij ongeval?

Beste SKNS-ers,

 

Blijkbaar zijn er nog altijd trainers, coaches, spelers, ouders die denken dat zij moeten wachten met het indienen van een ongeval aangifte tot het medisch dossier

is afgerond.

 

Integendeel, zo spoedig mogelijk na het ongeval moet het ongeval dossier worden ingediend.

 

Het is opportuun dat deze en alle andere documenten die worden ingediend, eerst aan mij persoonlijk worden overhandigd, i.p.v. ze gewoon in mijn brievenbus te droppen.

 

De brief in bijlage aan één van onze spelers illustreert welke problemen er zich soms voordoen.

 

Prettig weekend.

 

Jos Duchateau

tel.: 03 5681574

..............................................................................................................................

VOORBEELD "FOUTE INFO" op deze wijze kunnen er problemen opduiken met als gevolg dat de verzekering NIET uitbetaald, zie onderstaande

..............................................................................................................................

                                                                                                                                                             Aan XXXXXXXXX

                                                                                                                                                             XXXXXXXX

                                                                                                                                                             2940 Stabroek

 

Betreft: Sportongeval van 24/09/2016

Mag ik er uw aandacht op vestigen dat het ongevalformulier zo spoedig mogelijk na het ongeval moet ingediend worden en dat u niet hoeft te wachten tot de financiële afwikkeling met het ziekenhuis, kinesisten, andere zorgverstrekkers en het ziekenfonds achter de rug is.

 

Vanmorgen vond ik meer dan vijf maanden na het ongeval uw ongevalaangifte in de bus, vergezeld van de stavingstukken.

 

Bovendien was uw ongevalaangifte onvolledig !

 

Op pagina  één was de rubriek 'inlichtingen omtrent het ongeval' onvolledig ingevuld:

-plaats van het ongeval ?

-beschrijving van het ongeval (oorzaken, omstandigheden, gevolgen)

Pagina twee ontbrak:

-getuigenissen

-gegevens m.b.t. aansprakelijkheid

-verklaring medische gegevens: klevertje van het ziekenfonds              

-plaats en datum van handtekening

-handtekening slachtoffer

 

Het blanco formulier kunt u downloaden van de website van KVV-verzekering.

 

Mag ik u vragen alle ontbrekende stukken zo spoedig mogelijk aan mij persoonlijk af te geven.

Met hoogachting,

Jos Duchateau

Grimaldilaan 96

2940 Stabroek

tel.: 03 5681574

e-mail: jos.duchateau@pandora.be

 ..........................................................................................................................

 

Wat te doen bij een sportongeval ?

Definitie van een sportongeval: een ongeval tijdens een sportactiviteit (wedstrijd, training) of op weg naar een sportactiviteit.

Verzekeringsmaatschappij

NV Arena – Nervierslaan 85, bus 2, 1040 Brussel.

tel.: (02) 512.03.04

 Beheerder: Anne-Sophie Van Dionant

tel rechtstreeks: 02 / 2091609

Verantwoordelijke verzekeringen bij S.K.N.S.Jos Duchateau Grimaldilaan 96 -  2940 Stabroek Tel.: 03 568 15 74 Jos.duchateau@pandora.be  

AANGIFTE FORMULIER ONGEVAL    

KLIK HIER

 

De behandelingskosten van kwetsuren opgelopen n.a.v. een sportongeval of als toevallige medewerker worden je terugbetaald tot beloop van de opleg na de uitkering van het ziekenfonds. Je wordt vergoed op basis van gedetailleerde originele bewijsstukken (facturen van het ziekenhuis, apothekersrekeningen e.d.) en aan de hand van de verschilstaten van het ziekenfonds. Je mag pas opnieuw aan trainingen en matchen deelnemen of je opdracht als toevallige medewerker pas terug opstarten nadat je een genezingsattest hebt afgegeven bij de verantwoordelijke van SKNS 

De verschillende stappen in de afhandeling van het dossier

1. Onmiddellijk na het ongeval vraag je een ongevalaangifte aan bij jouw coach/trainer

2. Je begeeft je met de blanco ongevalaangifte naar een geneesheer· de geneesheer vult het geneeskundig getuigschrift in (pag. 3)

3. Samen met je coach vul je de inlichtingen omtrent je zelf in: (pag. 1)· naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, beroep, clublid sedert…; aard van je activiteit (toevallige medewerker, speler, toeschouwer, scheidsrechter, officieel).rekeningnummer, e-mail

4. Samen met je coach vul je de inlichtingen omtrent het ongeval in (pag 1)· datum van het ongeval, dag, uur; plaats van het ongeval; beschrijving van het ongeval (oorzaken, omstandigheden, gevolgen)· aard van de activiteit: vriendenwedstrijd, officiële competitiewedstrijd, clubactiviteit, op weg naar……. (gebruikt vervoermiddel)

5. .Je vult de rubriek ‘getuigenissen’, in (pag. 2)· naam en adres van je trainer/coach of van andere getuigen· naam van de tegenstrever (club)· naam van de scheidsrechter

6. Je vult de ‘gegevens met betrekking tot de aansprakelijkheid’ in (pag.2)· is het ongeval te wijten aan een fout van een andere verzekerde: ja of nee· Zo ja: naam en adres· Leeftijd· Werd er een vaststelling gedaan door een verbaliserende autoriteit: ja of nee· Zo ja, welke ?· Eventueel nummer van proces-verbaal

7. Je plakt op de voorziene strook het kleefbriefje van je ziekenfonds (pag 2).

8. Je dateert de ongevalaangifte en ondertekent haar (onderaan pag.2).

Een viertal weken later ontvang je via de verantwoordelijke van SKNS een aantal documenten die je moet invullen, een blanco geneeskundig getuigschrift van herstel- en werkhervatting, in te vullen door de geneesheer  en (eventueel) een blanco getuigschrift van loon- en inkomensverlies, in te vullen door uw werkgever. De verantwoordelijke van SKNS stuurt deze blanco documenten naar u op, samen met een begeleidende brief waarin hij u verzoekt alle stavingstukken met betrekking tot de geleden lichamelijke schade aan hem te bezorgen (de verschilstaten opgemaakt door uw ziekenfonds zijn meestal voldoende).  Nadat hij de door uw geneesheer en uw werkgever ingevulde documenten, alsook de stavingstukken met betrekking tot de geleden lichamelijke schade ontvangen heeft, stuurt de verantwoordelijke van SKNS alles op naar ARENA,.

NV ARENA zal de verschuldigde bedragen dan op uw rekening storten. 

Voor een vlot verloop vragen wij u om uw ongevalaangiften niet botweg (soms half ingevuld) in de brievenbus van de verantwoordelijke van SK Nieuw Stabroek te deponeren. Wij vragen uitdrukkelijk dat u persoonlijk bij hem aanbelt om samen na te gaan of alle rubrieken correct zijn ingevuld. Bij afwezigheid laat u een briefje in de bus achter met uw telefoonnummer en adres. Hij zal u dan later contacteren.Het slachtoffer van een ongeval moet eerst de ereloonnota’s van de geneesheer en de facturen van ziekenhuis of Rode Kruis zelf betalen. Dan gaat hij met die documenten naar zijn ziekenfonds. Het ziekenfonds maakt de verschilstaten op (berekent het remgeld; = persoonlijk aandeel). Het is dat persoonlijk aandeel dat door NV ARENA aan het slachtoffer wordt terugbetaald.Indien je genezingsproces van lange duur is en je hebt zware medische kosten hoef je niet te wachten tot je volledig genezen bent om je geld op te vragen. Je mag gerust  de verschilstaten van je ziekenfonds al tussentijds overmaken.

 

   Er tekent zich opnieuw een trend af van niet goed naleven van de procedures bij ongevallen en van onwetendheid

over bepaalde voorwaarden in de verzekeringspolis.

Samenvattend:

-Franchise van 25,00 €

-Tijdig indienen van de aangifte van ongeval; binnen de tien dagen aan Jos Duchateau persoonlijk afgeven

-Stavingstukken: originele stukken voorleggen !

 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.be
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

27.03 | 16:13

inschrijven brunch via storting en mail, zie affiche familiedag

...
26.03 | 03:15

. Denk dat veeeeeeele clubs serieus jaloers gaan zijn op die BOEREN van de POLDER . Prachtig , succes gr W

...
04.07 | 15:46
Nieuw gebouw KSKNS heeft ontvangen 7
07.06 | 06:51
FAMILIEDAG 2018 heeft ontvangen 1
Je vindt deze pagina leuk